תקן ISO-9001:2000

אישור למערכת האיכות ISO9001:2000 אורבונד תעשיות גבס ומוצריו